www.muzeumenergetyki.laziska.pl

Kompletny spacer po Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Projekt zawiera zdjęcia 2 dużych sal w muzeum i bieżącej wystawy fotografii oraz kilkanaście bliższych prezentacji obiektów muzeum.

Całość projektu zawiera kilkaset zdjęć, na jedną lokację przypada ok. 80 zdjęć tworzących widok sferyczny w trzech stopniach naświetlenia, gwarantujący efekt dużą rozpiętość tonalną (HDR widoczne elementy w cieniu, oraz brak prześwietleń), co na fotografiach zwierających tak zróżnicowaną oświetleniowo scenę jest konieczne.